click here

Kulturno umetničko društvo „Branislav Nušić" Borovo deluje u četiri sekcije:
- Folklorna sekcija
- Tamburaška sekcija
- Likovna sekcija
- Dramska sekcija

Folklorna sekcija sada broji oko 110 članova i deluje u nekoliko grupa od onih najmlađih, pa starije dečije grupe, do prvog ansambla i sastava veterana. Folklorna sekcija imala je od početka 1996 godine, nekoliko umetničkih rukovodioca koji su uspešno vodili sekciju a to su: Milan Cvijanović, Jasna Erić, Goran Erić i sadašnji umetnički rukovodioc Zoran Abadžić.

U Borovu je oduvek bilo zaljubljenika u muziku, naviše je bilo harmunikaša i tamburaša ali su retko delovali kao orkestar sve do osnivanja tamburaške sekcije 1998 godine i dolaska poznatog muzičkog pedagoga Branka Šerbić 2000 godine.kada počinje ozbiljniji i stručniji rad. U orkestru su tada Slavko Obradovi, Dušan Latas, Saša Miletić, pa harmonikaši Nikola Popović, Dragan i Novica Todić. U društvu su odgojeni mladi muzičari Igor Nedić, Srđan Lazić, Alaksandra Veselinovi, Sonja Obradović, Bilja Ilić, Srđana Obradović, Brankica Marković. Sadašnji tamburaški orkestar KUD-a Branislav Nušić radi stručno i marljivo pod vodstvom Dušana Latas i imaju sve više nastupa i uspeha.

U jesen 1998 godine u Borovu je formirano Likovno društvo „Savo Šumanović". 
Početkom 1997 godine likovno društvo „Savo Šumanović" integrisano je u likovnu sekciju KUD-a „Branislav Nušić" i rad je nastavljen.
 Ističemo našu tradicionalnu i sad već prepoznatljivu Međunarodnu likovnu koloniju, koju održavamo svake godine i koja u Borovu okuplja velik broj likovnih umetnika amatera iz svih republika bivše zajedničke države i van nje, na šta smo veoma ponosni.
 Za pohvalu je što postoji sve veće interesovanje likovnih umetnika za našu koloniju, pa se i time ponosimo.Voditelj likovne sekcije je Boško Popović.

1996 godine u KUD-u „Branislav Nušić" nastavnica Mila Landup je okupila decu iz Borova i Borova naselja i počela sa dramskim aktivnostima da bi osnivanjem dramsko - recitatorske sekcije 1999 godine u okviru KUD-a „Branislav Nušić" počeo ozbiljniji i intezivniji rad. 

Postepeno, posle školske dece u aktivnost dramske sekcije uključuju se i odrasli pa  imaju nekoliko nastupa sa „Pričama iz sokaka", nezaobilaznom „Gospođom ministarkom" i slikar Ristić Rista. Glumili su Slavoljub Lazić, Stevan Kaman, Slobodan Šoškoćanin, Veselko Cvijović - Gorša, Jela Vujković, Trivka Adnađ, Danka Ćurčić, Mica Kozar, Mirjana, Mirić Ljubica Bosić i Miroslava Jović.

Sunday the 28th - Custom text here - HostAfford.com