Članovi tamburaške i drmaks sekcije Kulturno umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova uzeli su učešće u obilježavanju Dana oslobođenja Borova za vreme NOB-a gde je  Tamburaška sekcija na polaganju venaca na spomeniku poginulim meštanima Borova za vreme drugog svetskog rata osvirala par prikladnih pesama dok je na svečano ručku Slavoljub Lazić odigrao kratki igrokaz Kraljević Marko u Borovu.

                                                    img 1a34d7500f67f8ae8de12391ae2663a9 v      img f1fa4e59da14606c1d2b1534b73812db v

Saturday the 23rd - Custom text here - HostAfford.com