click here

Tehnička škola iz Vukovara ugostila je učenike i nastavnike iz Holandije i Letonije. Reč je o završnoj svečanosti projekta Interkulturalno obrazovanje za međusobno prihvatanje i solaidarnost koji se organizuje koji se organizuje u sklopu programa Erazmus plus te im je u upriličen celodnevni aktivnosti a na kraju je organizovan ulturni program na kojem su bile prikazane igre ovoga kraja u kojem su učestvovala kulturno umetnička društva Ukrajinaca iz Vukovara te KUD Branislav Nušić iz Borova a u programu  su učestvovali tamburaška sekcija sa vokalnim solistima  i mlađa folklorna grupa.

              20191108 171435 kopiraj      20191108 174230 kopiraj      20191108 173204 kopiraj

Tuesday the 7th - Custom text here - HostAfford.com