click here

Na poziv KUD-a "Arsenije Teodorović" Perlez,KUD Branislav Nušić iz Borova krajem avgusta meseca, tačnije 23.08.2014 god. učestvovalo je na , VII Međunarodni festival folklora ''Ajd'  na rogalj momče''u Perlezu - Republika Srbija.
Na festivalu je učestvovalo 9 kulturno umetničkih društava i oko 200 učesnika iz Perleza, Melenaca, Zvornika, Ugrinovaca, Vilova, Zrenjanina, Aliburna, Poljske i Borova.
Šarenilom nošnje,igrom i pesmom,svaki folklorni ansambl prikazao je običaje svoga kraja.
Nakon oficijelnog dela upriličena je večera i druženje domaćina sa učesnicima i sponzorima koji su nesebično pomogli održavanje ove manifestacije.

                    p8238069 1600x1200    p8238090 1600x1200     p8238141 1600x1200

Sunday the 31st - Custom text here - HostAfford.com