bdswiss erfahrung

Tamburaši kulturno-umetničkog društva "Branislav Nušić" iz Borova gostovali su 06.09.2014 god. u Medini u Seksardskom okrugu u Mađarskoj, gde su na poziv tamošnje Srpske nacionalne samouprave učestvovali u programu pudarine, koja se već tradicionalno održava u tom mestu, inače poznatom vinogradarskom kraju. Medina je jedno od 20-ak mesta u Mađarskoj sa srpskom manjinskom samoupravom.
Srbi su u tom naselju prisutni još od srednjeg veka, ali je njihov broj posebno narastao posle Velike seobe. Posle Prvog svetskog rata, veći deo Srba se iselio u srpske delove novoformirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Medina, prema podacima iz 2013. godine, ima 769 stanovnika, većinom Mađara dok su Srbi i Romi nacionalna manjina. U Medini danas živi svega 19 pripadnika srpske zajednice, što je i opomena i poruka Srbima u Hrvatskoj da se ujedine, s ciljem ostanka i opstanka na ovim prostorima.

                       dscn0588 1600x1200    dscn0590 1600x1200    dscn0596 1600x1200

Friday the 14th - Custom text here - HostAfford.com