click here

U Borovu je 06.01.2020. obeležen pravoslavni Badnjak , tradicionalnom sečom badnjaka i kolonom koja je obišla mesto, a oko 16 časova uz pesmu i igru članova Kulturno-umetničkog društva “Branislav Nušić” badnjak je od zgrade opštine ispraćen do hrama Svetog Stefana gde se okupio veliki broj meštana Borova i okoline.

                                    20200106 161704 kopiraj      20200106 160429 kopiraj      20200106 173222 kopiraj

predsednistvo1
Dušan Latas - podpredsednik, Radmila Latas, Mila Landup, Slavoljub Lazić, Dragan Rakazović, Zorica Kovačević, Mica Kozar, Rado Bosić -predsednik,
Jela Vujković, Jasna Veselinović, Trivka Adnađ, Danka Ćurčić i Boško Popović.

Tradiclja kulturno-umčlnickog amatcrizmaje izuzetno velika na ovim prostorima Srema. pa tako i u Borovu gde je sedište KUD "Branislav Nusic".
Prebogata istorijska prošlost i materijalni kulturni dokazi živo svedoče da su u različirim društvenim uslovima stvarana kulturna dobra a kulturno umetnički amaterizam je najčešci oblik stvaralaštva.
Dolaskom i naseljavanjem Srba u baranji. istočnoj Slavoniji i zapadnom Sremu nastavljaju se umetničke tradicije i navike donesene i prenesene naseljavanjem. Boiji i bezbedniji uslovi stvarali su pretpostavke za još bolji duhovni i stvaralački rad a srednjoevropski uticaji doprineli su čestim ukrstanjem tradicije i novih kretanja u kultiri posebno.
Tako se staroj srpskoj nosnji dodaja novi motivi, uče se svirati novi muzicki instrumenti, igraju se građanske igre, pa i Srbi imaju svuje balove, one "svetosavske" čuvajući pravoslavne i druge narodne običaje.
Sadašnje kulturno-umetničko društvo "Branislav Nušić" nakon kraćeg perioda stagnacije u novom društvenom i istorijskom miljeu a novim entuzijazmom i snagom nastavlja slavne tradicije različitih srpskih udruženja.

                                       kud3

Osnovano 1951. godine. pa ponovo oživljavanje 1996. godine zadržava taj naziv time se odužujući slavnom srpskom piscu i komediografu.
Ljubav prema pozorištu ali i prema folkloru, tamburi, pesmi i likovnom stvaralaštvu dali su ugled ovome društvu U njegovim prostorijama čuje se stara i nova srpska pesma, svatovska igra iz Srema all i ona šumadijska, mačvanska. kao i drugih naroda. Za kratko vreme ud obnove KUD "Branislav Nušić" ima četiri sekcije:Folklorna, Dramsko - recitatorska, Tamburaška i Likovna. U sklopu Folklorne sekcije imamo grupu veterana, I ansambl, srednja dječja grupa i najmlađa grupa sa oko 160 aktivnih članova. Već su gostovali u mnogim mestima, pa i na međunarodnim festivalima a uzbuđenja među mladima bilo je napretek.
Najvažnija putovanja u inozemstvu su: Grčka, Bugarska, Poljska, Švicarska, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. To je ona lepora i šarm mladosti koja uz slarije članove živi intenzivnim kulturnin i umetničkim životom.
Bez njih, reklo bi se bez preterivanja, nebi bilo ni sada tradicionalnog "Borovskog leta" u sklopu "Dana Borova" - opštinske kulturne, privredne, sportske i turističkc manifestacije.
Moramo se prisetiti značajnih i zaslužnih članovu Društva iz ranijeg perioda koji su doprineli njegovom razvoju a to su: Živojin Topalović, prvi predsednik, Dominka Topalović, Kata Đurđević, Veselin Rašeta, Spomenka Aćimović i Boško Mandić, članovi upravnog odbora.
Za sadašnji rad, organizaciju materijalniu podršku, nabavku narodnih nosnji i instrumenata, te potrebe dramske i likovnc sekcije zaslužno je sadašnje predsedništvo Društva.

                                 kud6

U jesen 1989. godine u Borovu je formirano Likovno drustvo „Savo Šumanović“ zahvaljujući ne samo slikarima i vajarima, već i društveno-političkim aktivistima i Mesnoj zajednici u Borovu. Osnivači su Mladen Jakovijević, Danilo Banić, Mićun Nenezić, Slobodan Drašković, Slobodan Jovičić, Društvo deluje uspešno, prve izložbe su već 1990. godine u Borovu, Borovu-naselju, Vukovaru, pa Modriči, Gradačcu... Članovi borovskog „Save Šumanovića“ imaju prezentaciju u galerijama, školama, muzejima u Vojvodini i Srbiji, a neke u Vajskoj, Apatinu, Novom Sadu, Beogradu, Vršcu, Valjevu, čak i Temišvaru – Rumunija, dugo će ostati u sećanju.
Osnovan je i Srpski književni klub, s pesnicima- amaterima, u početku njih šestorica: Svetozar Bošnjak, Želmir Ristić, Svetlana Bošnjak, Natalija Dragun, Branko Marinković i Stanislava Vučenov, posle su im se pridružili Saša Jovičić i Slobodan Drašković.

                                     likovna1

U avgustu 1992. godine održana je Prva likovna kolonija na prostoru ispred Osnovne škole. Sem domaćih, u radu Kolonije učestvovalo je i nekoliko slikara iz Srbije. Učesnici su bill: Danilo Banić, Dušan Crnogorac, Slobodan Jovičić, Dragan Lilić, Mićun Nenezić, Boško Popović i Ljubomir Rakazović iz Borova; Ljiljana Babić i Aieksandar Bjelovuk iz Vukovara; Toni Danilović iz Borova-naselja; Georgi Josifov iz Novog Sada; VIadimir Kepić i MiIovan Miajlović- Pop iz Jagodine, VIada Stojadinović iz Kruševca, te Mirjana i Nikola Tatalović iz Apatina.
U organizaciji Mesne zajednice, Srpske pravoslavne crkve i Osnovne škole, u čast otvaranja Dečjeg vrtica „Maslačak“ održana je 11. oktobra 1992. godine priredba, na kojoj su učestvovali Omladinski hor „Juventus kantat“ iz Sombora pod vodstvom SiIvestra Hajnala, profesora, Folklornog društva Grabovac kod Novoga Sada, recitatori borovske osnovne škole i Narodni orkestar iz Borova i Dalja.
Članovi borovskog „Save Šumanovića“ sve više su aktivni, imaju drugu kolektivnu izložbu u galeriji „Meander“ u Apatinu a i apatinski slikari gostuju u Borovu.

likovna2

Druga likovna kolonija „MemorijaI MIaden Jakovljević“ održana je 19. avgusta 1993. godine... treća 1994. godine 15. septembra, i tako redom, svake naredne godine. Borovski slikari i vajari sve češće nastupaju na kolektivnim i samostalnim izložbama u Borovu i drugim mestima. Na primer u Kulturnom centru Priština, 1996. godine, održana je jubilarna 35. kolektivna izložba „Save Šumanovića“. Borovci su odlično primljeni u Prištini, a posetili su i razgledali crkvu „Sv. blagoveštenja“ u Gračanici.
Početkom 1997. godine članovi Likovnog društva „Savo Šumanović“ integrisani su sa reaktivisanim i sve uspešnijim KUD „Branislav Nušić“, u čijem je sastavu i sad Likovna sekcija jedna od najaktivnijih.

likovna3Materijalno i duhovno bogatstvo srpskog naroda na ovim prostorima gde Srbi žive, tako i u ovoj oblasti je poznato širom zemaljskog šara, pre svega po svojoj originalnosti, živopisnosti i različitosti narodnih nošnji, igara, instrumenata, itd. sto sve zavisi kojoj folklornoj zoni pripada,

Folklorna sekcija, tačnije Ansambl za narodne pesme i igre KUD "Branislav Nusić" ima osnovni zadatak da neguje, razvija i usavršava na svim nivoima lepotu srpske narodne igre i pesme, svakako zavičaja u kojem deluje ali i ostalih delova nacionalnog prostora, pre svega iz matice Srbije, kao i drugih naroda, naročito pravoslavne provenijencije.

Za kratko vreme nakon obnove rada Društva ansambl je uigrao i po katkad do perfekcije usavršio pojedine igračke sekvence, različitog karaktera. Scenska disciplina, vizualna lepota i kolorit različitih narodnih nošnji, to je ono sto krasi ansambl i izaziva respekt kod publike.

To je posledica stručnog rada vrlo dobrog korepetitora i koreografa Milana Cvijanovića, sadašnjeg umetničkog rukovodioca ansambla i svakako darovite generacije sada već iskusnih igrača i igračica.

Srpskim narodnim igrama iz Baranje, zap. Srema, igrama iz Mačve, Banata, Šumadije, Ponišavlja itd. da samo istaknemo neke, uvek dopadljivim i umetnički nadahnutim izvođenjem dopunjava se nacionalni repertoar ali se postepeno popunjava i igrama drugih naroda, napr. igrama iz istočne Makedonije, Bunjevačkim itd.

                                      kud44

Predivne narodne nošnje, šarm mladosti, ljupkost u igranju. očaravajuća muzika za kratko vreme pružila je mogućnost scenskog nastupa na brojnim scenama u zemlji i inostranstvu. Gostovanja u Grčkoj, Bugarskoj, Poljskoj, Švicarskoj, Mađarskoj, Bosna i Hercegovini, Srbiji i naravno Hrvatskoj reprezentuju vrednost srpskog folklora i društva u celini.

Od obnove pa do danas ansambl je imao 129 javnih nastupa od kojih su po svom značaju posebno važni koncerti u: Šidu, Krupnju, Novom Bečeju, Palama, Tesliću, Badenu - Švicarska, Valjevu, Novom Sadu, Bajmoku, Apatinu, Osijeku, Zagrebu itd.

Najvažniji postignuti uspjesi: III mjesto na Međunarodnoj smotri folklora održanoj u Borovu 2001 god, Srebrna plaketa na evropskoj smotri folklora održanoj na Palama 2003 god, II mjesto na Saboru izvornog stvaralaštva održanog u Tesliću 2003 god, bronzana Plaketa sa evropske smotre folklora u Badenu - Švicarska 2004 god, Pehar za najbolji ansambl diaspore "Zlatni Opanak" održanom u Valjevu 2005 god, te ostali mnogobrojni uspjesi kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Dodajmo i to da folklorna sekcija ima dve dečje grupe, grupu juniora i prvi igrački ansambi. Kroz školu folklora je prošlo 420 članova od kojih je aktivno 85. Prvi ansambl broji 32 aktivna člana. Izvode se koreografije poznatih srpskih autora: Jelene Dopuđe, Dragomira Vukovića - Kljace, Čedomira Ristića, Radovana Grcića i naravno Milana Cvijanovica. Stalni muzički saradnik je harmonikaš Novica Todić  u narodnom orkestru.

                            kud55

Saturday the 19th - Custom text here - HostAfford.com