Analiza realiziranih manifestacija i drugih programa u 2020 god.

11.02.2021 god. Održana je redovna sednica predsedništva KUD-a Branislav Nušić gde se analizirala realizacija manifestacija i drugih programa svih sekcija koje su održane u 2020 god. Analizom je ustanovljeno da je održano 21 program. Folklorna sekcija je imala 10 nastupa, tamburaška sekcija je imala 7 nastupa, dramska sekcija je imala 2 nastupa i likovna sekcija je imala 2 aktivnosti. Manji broj nastupa u 2020 god. odrazio se zbog epidemioloških mera i ograničavanja putovanja.
Predsednik je upoznao predsedništvo da su započele aktivnosti i održani sastanci sa članovima dramske, likovne i tamburaqške sekcije oko pripreme rada.