Održana redovna sednica prededništva KUD-a

12.04.2021 god. održana je 24. redovna sednica predsedništva KUD-a Branislav Nušić na kojoj je predsedništvo razmatralo održavanje redovne izveštajne skupštine KUD-a.
Predsedništvo je upoznato sa kompletnim materijalom po sekcijama KUD-a kako bi skupština bila upoznata sa realizacijom svih programa koji su održani u 2020 god.

Napravljena je analiza sadašnjeg rada sekcija: tamburaške, likovne i dramske, gde je konstatovano da ove tri sekcije redovno održavaju probe. Nažalost folklorna sekcija još nije u mogućnosti da radi probe radi epidemiološke situacije.
VIDEO U PRILOGU: