Poziv za učešće na 30. međunarodnu likovnu koloniji Borovo 2021.

Pozivamo Vas na likovnu z koloniju koja će se održati 03.-05.09.2021 god. u prostoru Kulturnog centra kod zgrade Općine Borovo. Otvorenje kolonije predviđeno je 03.09.2020 god. u 10,00 sati.