Selu u pohode – Bobota 2022

U Boboti je 06.11.2022 god. sa početkum u 17 sati u Domu kulture održana je folklorna manifestacija Selu u pohode na kojem se okupilo devet kulturno umetničkih društava sa područja ZVO.
KUD Branislav Nušić predstavio se sa koreografijim Leskovac, voditelj grupe Zorica Kovačević.