Slava veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko srijemske županije

Članovi tamburaške sekcije sa vokalnim solisticama nastupili su u Vukovaru na obilježavanju slave veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko srijemske županije.