Slava Veća Srpske Nacionalne Manjine Vukovarsko Srijemske Županije

Aktuelnosti

Članovi tamburaške sekcije sa vokalnim solisticama nastupili su u Vukovaru na obilježavanju slave veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko srijemske županije.