Likovna sekcija

U jesen 1989. godine u Borovu je formirano Likovno drustvo „Savo Šumanović“ zahvaljujući ne samo slikarima i vajarima, već i društveno-političkim aktivistima i Mesnoj zajednici u Borovu. Osnivači su Mladen Jakovijević, Danilo Banić, Mićun Nenezić, Slobodan Drašković, Slobodan Jovičić, Društvo deluje uspešno, prve izložbe su već 1990. godine u Borovu, Borovu-naselju, Vukovaru, pa Modriči, Gradačcu… Članovi borovskog „Save Šumanovića“ imaju prezentaciju u galerijama, školama, muzejima u Vojvodini i Srbiji, a neke u Vajskoj, Apatinu, Novom Sadu, Beogradu, Vršcu, Valjevu, čak i Temišvaru – Rumunija, dugo će ostati u sećanju.
Osnovan je i Srpski književni klub, s pesnicima- amaterima, u početku njih šestorica: Svetozar Bošnjak, Želmir Ristić, Svetlana Bošnjak, Natalija Dragun, Branko Marinković i Stanislava Vučenov, posle su im se pridružili Saša Jovičić i Slobodan Drašković.

U avgustu 1992. godine održana je Prva likovna kolonija na prostoru ispred Osnovne škole. Sem domaćih, u radu Kolonije učestvovalo je i nekoliko slikara iz Srbije. Učesnici su bill: Danilo Banić, Dušan Crnogorac, Slobodan Jovičić, Dragan Lilić, Mićun Nenezić, Boško Popović i Ljubomir Rakazović iz Borova; Ljiljana Babić i Aieksandar Bjelovuk iz Vukovara; Toni Danilović iz Borova-naselja; Georgi Josifov iz Novog Sada; VIadimir Kepić i MiIovan Miajlović- Pop iz Jagodine, VIada Stojadinović iz Kruševca, te Mirjana i Nikola Tatalović iz Apatina.
U organizaciji Mesne zajednice, Srpske pravoslavne crkve i Osnovne škole, u čast otvaranja Dečjeg vrtica „Maslačak“ održana je 11. oktobra 1992. godine priredba, na kojoj su učestvovali Omladinski hor „Juventus kantat“ iz Sombora pod vodstvom SiIvestra Hajnala, profesora, Folklornog društva Grabovac kod Novoga Sada, recitatori borovske osnovne škole i Narodni orkestar iz Borova i Dalja.
Članovi borovskog „Save Šumanovića“ sve više su aktivni, imaju drugu kolektivnu izložbu u galeriji „Meander“ u Apatinu a i apatinski slikari gostuju u Borovu.

Druga likovna kolonija „MemorijaI MIaden Jakovljević“ održana je 19. avgusta 1993. godine… treća 1994. godine 15. septembra, i tako redom, svake naredne godine. Borovski slikari i vajari sve češće nastupaju na kolektivnim i samostalnim izložbama u Borovu i drugim mestima. Na primer u Kulturnom centru Priština, 1996. godine, održana je jubilarna 35. kolektivna izložba „Save Šumanovića“. Borovci su odlično primljeni u Prištini, a posetili su i razgledali crkvu „Sv. blagoveštenja“ u Gračanici.
Početkom 1997. godine članovi Likovnog društva „Savo Šumanović“ integrisani su sa reaktivisanim i sve uspešnijim KUD „Branislav Nušić“, u čijem je sastavu i sad Likovna sekcija jedna od najaktivnijih.